Jakt har lange tradisjoner i Norge og er fortsatt en del av livet til mange nordmenn. I Skåbu har elgjakt tradisjoner langt tilbake i tid. Jakt er forbundet med mange regelverk, hvert år blir det satt kvoter for hvor mange dyr det er som kan tas ut, disse blir satt ut ifra hvor stor bestand det er av de artene. Jakta blir fordelt under flere kategorier: fangst med felle, jakt på småvilt og jakt på storvilt, vi tilbyr kurs og guidete opplegg i alt.

  • Fangst med felle, dette er en aktivitet som strekker seg over flere dager. Første dagen blir fellene plassert og man lærer grunnleggende ting om fangst med felle. Dagene etterpå skal man sjekke fellene og eventuelt lære hvordan man flår dyrene og behandler skinnet. (sesongavhengig)
  • Småvilt, denne jakta foregår som regel med hagle. De artene som er mest populære å jakte på er rype, hare og storfugl. Her går man som regel langt for å støkke fugl eller så jakter man med hund. (sesongavhengig)
  • Revejakt, dette er jakt som kan foregå nesten hele året. Om sensommeren og høsten jakter man som regel med hund, man kan og lokke på dyrene med en lokkefløyte. Om vinteren er den vanligste jaktformen åtejakt hvor man benytter åte for å lokke til seg dyrene. (sesongavhengig)
  • Dette er krevende jakt og man har som regel kvoter som må følges nøye. For å være med denne type jakt må vi ha god tid til å planlegge jakta. De dyrene som vi kan ordne opplegg for er elg, hjort, reinsdyr og rådyr. (sesongavhengig)

Vi kan kun la deg gå med våpen hvis du har tatt jegerprøve hvis du er norsk  og har jegerprøven. Utenlandske jegere må ha lov til å jakte i sitt eget land for å kunne jakte i Norge. For å være med på et jaktkurs hvor du skal jakte med eget våpen trenger vi å bli kontaktet minst 36 timer før kursstart for å ordne jaktkort og eventuell låneerklæring hvis du skal låne våpen. Folk som ikke har lov til å jakte kan selvfølgelig være med på jakt men du vil ikke kunne bære våpen selv.